Ο Άγιος ο Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος Γεώργιος στην πρώτη γραμμή των στρατιωτικών Αγίων


Είναι πράγματι διεθνής και δημοφιλέστατος Άγιος ο Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος Γεώργιος. Εκτός από την Ορθοδοξία, ελληνόφωνη, σλαβόφωνη κι αραβόφωνη, τιμάται κι από τα δυτικά έθνη ακόμη και τους Μουσουλμάνους που τον ευλαβούνται πολύ, ιδίως στην Τουρκία και τη Παλαιστίνη.