Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Στην λαίλαπα του μηδενισμού των καιρών μας

Το καμπαναριό της θα υπάρχει μόνο στο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ

Σε μια Ευρώπη που χάνεται με μια Παναγία των Παρισίων κατεστραμμένη από σήμερα. Το καμπαναριό της θα υπάρχει μόνο στο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ και θα χτυπάει όταν διαβάζουμε τις στιγμές του κωδωνοκρούστη Κουασιμόδου. Ένα σύμβολο της χριστιανικής Ευρώπης καταστράφηκε.