Παράδοση, πολιτισμός, λεβεντιά!


Στην Μπενάκη στάθηκα σε ένα παραδοσιακό αθηναϊκό παντοπωλείο, που δόξα τω Θεώ βρίσκεται ακόμη σε χέρια Ελλήνων και δε σου κρύβω πως δάκρυσα απ' τις μυρωδιές και τις εικονές.