Η Νεοεποχίτικη άβυσσος της Νέας Τάξης πραγμάτων

Η Νεοεποχίτικη άβυσσος της Νέας Τάξης πραγμάτων [Φαίδων Χριστοδουλάκης]

Αναπόφευκτα πάντως, ίσως καθυστερημένα, ξυπνάμε από έναν βαθύ πολιτισμικό και πνευματικό λήθαργο. Μπροστά στα μάτια μας ανοίγεται ολοφάνερα όλη η νεοεποχίτικη άβυσσος της Νέας Τάξης πραγμάτων, με ή χωρίς τα ανθρωπιστικά της προσωπεία και της αγαπολογικές της μάσκες.

Η αβάσταχτη μοναξιά του αρχαίου έθνους των Ελλήνων


Μ.Α. θεολογίας

Ένα από τα θετικά και σίγουρα γόνιμα, στοιχεία των μεταβατικών καιρών μας, είναι η κατάρριψη ιστορικών μύθων, κυρίαρχων άλλοτε, στα καθ' ημάς, που σκοπό είχαν να ξορκίζουν μες στους αιώνες την αβάσταχτη μοναξιά ενός αρχαίου έθνους αν-αδελφού, μοναδικού και μοναχικού, σαν αυτό των Ελλήνων, που ίσως μόνο στην ιστορική περίπτωση του Ισραήλ να εντοπίζει κανείς, βίους παράλληλους.

Η θέση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) ότι «πρέπει να διδάξουμε σε όλα τα παιδιά όλες τις θρησκείες»


Η θέση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) ότι «πρέπει να διδάξουμε σε όλα τα παιδιά όλες τις θρησκείες», προκειμένου να εξασφαλιστεί «θρησκευτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές χωρίς εξαιρέσεις», αποτελεί τη βιτρίνα παραπλάνησης, διότι πίσω από μια τέτοια φιλοσοφία για το μάθημα των Θρησκευτικών κρύβεται το αληθινά σημαινόμενο, που περιγράφεται με το παρακάτω σχήμα: