Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

Ο Ιωάννης Μεταξάς Είπε το ΟΧΙ...

Ιωάννης Μεταξάς - 28η Οκτωβρίου 1940

Φανταστείτε τώρα τον Εμμανουέλε Γκράτσι αντί να πάει χαράματα στην οικία Μεταξά να επιδώσει το επαίσχυντο τελεσίγραφο, να πήγαινε απευθείας να χτύπαγε τις πόρτες 8 εκατομμυρίων Ελλήνων να τους ρωτήσει.